Consulting

Granturi pentru capitalul de lucru – cheltuielile eligibile actualizate!

 

În data de 16 octombrie 2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a transmis spre publicare în Monitorul Oficial al Romaniei. varianta actualizată a procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

 

În urma noilor actualizări, au apărut următoarele modificări:

 

Cheltuieli eligibile:

  • La subpunctul cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat, s-a introdus: chiria in avans nu este eligibilă;
  • La subpunctul cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente, s-a clarificat că acestea au valoarea peste 2500 lei, dar durata de utilizare este mai mică de 1 an;
  • La subpunctul cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, s-a introdus: cu excepția TVA deductibil.
  • S-a introdus punctul (8): În cadrul acestei masuri, nu fac parte din categoria Capital de lucru și nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli: Terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport, rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.
  • S-a introdus punctul (9): Programe software necesare desfășurării activității pentru care se solicită finanțare, inclusiv licențe, sunt eligibile în limita a 60.000 lei/întreprindere.

 

 

Sursa MEEMA

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene