Intervenția DR. 30 – Tânărul Fermier

finantare tanarul fermier

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) implementează intervenția DR-30 – Sprijin pentru Instalarea Tinerilor Fermieri, prin care tinerii fermierii pot beneficia de granturi de în valoare 70.000 de euro pentru dezvoltarea exploatațiilor.

Proiectele pentru măsura DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri vor fi depuse online, pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR),  în perioada 2 noiembrie 2023, ora 09:00 – 31 ianuarie 2024, ora 16:00.

Pragurile de calitate lunare, conform ghidului solicitanului:

85 de puncte (02.11.2023 – 30.11.2023)

 60 de puncte (01.12.2023 – 31.12.2023

30 de puncte (01.01.2024 – 31.01.2024)

Pragul minim de selecție a proiectelor este de 30 puncte.

Buget:

Bugetul maxim al Intervenției -DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri are o valoare de 250.691.764 Euro , împărțit astfel:

componenta națională: 175.484.235 Euro

componenta zona montană: 75.207.529 Euro.

Valoarea spijinului public nerambursabil, pentru o perioadă de maximum 3 ani:

70 000 de euro pentru exploatațiile între 12 000 € SO și 100 000 € SO;

 70 000 de euro pentru exploatațiile din zona montană între 8 000 € SO și 100 000 € SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși 3 ani (pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului  de finanțare.

Beneficiari eligibili:

Solicitanții măsurii vor fi tinerii fermieri, definiți astfel:

„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Sunt eligibili solicitanții care îndeplinesc următoarele condiții:

au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare

au absolvit minimum 8 clase,

dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

studii medii/superioare;

sau

 • formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislației aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

 •  competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuți de către ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I2 de calificare profesională

sau

 •  evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale

sau

 •  experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în,cadrul unei exploatații agricole.

sau

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Forme de organizare eligibile:

1. persoane fizice înregistrate şi autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/ 2008:

 •         individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
 •         ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
 •         ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF).

2. asociații unici și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL;

3. asociații majoritari (majoritate absolută 50%+1) și administratorii societăților cu răspundere limitată – SRL,.

Tinerii fermieri care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/ întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • să nu fi înscris o exploataţie agricolă IACS cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, indiferent de forma de organizare deţinută, ulterior se va verifica în baza de date RECOM dacă autorizarea de către solicitant, pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul unei entităţi economice, a avut loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare.
 • solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare.

Obiectivele Intervenției -DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri :

 •     instalarea tinerilor fermieri, ca şefi /manageri ai unei exploatații agricole  ce va îmbunătăți structura de vârstă a fermierilor, va contribui la înlocuirea generațiilor de fermieri, va promova aspectele privind protecția mediului, agricultura ecologică, asocierea și va contribui la consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale;
 •     încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural și în special din zona montană de a rămâne în mediul rural  ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general;
 •     încurajarea tinerilor care dețin un nivel de pregătire profesională și competențe adecvate care să asigure gestionarea eficientă a exploatației;
 •     adaptarea la o agricultură rezilientă și inovativă prin promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale și desfășurarea unei activități agricole competitive;
 •     creșterea numărului de tineri fermieri care desfășoară o activitate agricolă ca şefi /manageri de exploatație, îi va încuraja să devină competitivi, să își sporească gradul de orientare spre parteneriate și forme asociative.

sursa: AFIR/MADR

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.