Consulting

Finanțări nerambursabile pentru microîntreprinderile din regiunea Sud-Est

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Est a anunțat vineri, 29 martie 2024, lansarea Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea 1, care vizează stimularea creșterii și competitivității IMM-urilor din regiunea respectivă. Detalii esențiale ale ghidului includ:

 • Alocare totală: 43.362.593 Euro
 • Perioada de depunere a cererilor: 29 mai 2024, ora 10:00 – 28 iunie 2024, ora 16:00
 • Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:
  – Minimum 20.000 Euro;
  – Maximum 200.000 Euro.
Eligibilitatea Solicitanților

Microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, sunt eligibile pentru acest apel de proiecte, cu excepția teritoriului acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării.

Tipuri de Acțiuni Sprijinite
 1. Creșterea competitivității economice a firmelor:
  • Investiții pentru îmbunătățirea proceselor de producție și servicii.
 2. Internționalizare și extindere a piețelor de vânzare:
  • Participare la târguri și expoziții naționale și internaționale pentru promovarea produselor și serviciilor.
 3. Economia circulară:
  • Inițiative pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime și produselor, promovarea simbiozei industriale și a designului durabil.
Investiții Eligibile
 • Infrastructură: Construirea, modernizarea sau extinderea infrastructurii, inclusiv utilitățile generale.
 • Dotări corporale: Echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice.
 • Economie de energie: Instalații și echipamente pentru economisirea energiei, utilizarea surselor regenerabile de energie.
 • Active necorporale: Programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale.

Dacă această oportunitate de finanțare nerambursabilă prezintă interes pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare privind condițiile și cheltuielile eligibile ne puteți notifica accesând rubrica noastră de contact, click aici.

Tags: adr sud est afaceri apel de proiecte bani europeni consultanta finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene fonduri nerambursabile proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene