Consulting

LANSAREA PROGRAMULUI TRANZITIE JUSTA – Dezvoltarea Întreprinderilor și a Antreprenoriatului

Prezentul apel de proiecte este organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) și cinci Organisme Intermediare constituite la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Sud Vest, Centru, Sud Muntenia și Sud Est pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiectele de investiții în cadrul acțiunii ”Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului”, componenta prin care sunt finanțate investițiile pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă din cadrul Programului de Tranziție Justă 2021-2027.

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

 • Programul Tranziție Justă (PTJ) răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

  Perioadă Depunere Proiecte:

 • Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023 – 20 martie 2024.

Obiectiv:

 • Sprijinirea unei diversificări economice durabile din punct de vedere al mediului, în special a sectorului antreprenorial productiv mic și mijlociu, inclusiv a antreprenoriatului feminin, în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale afectate de a genera locuri de muncă durabile, sigure și cu un nivel de salarizare atractiv.
 • Prezentul ghid se aplică pentru acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM din cadrul priorităților 1-6 a PTJ 2021-2027, respectiv atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Buget:

 • PTJ dispune de o alocare totală de 2,53 mld. euro (UE și BS) din care aproximativ 2,13 mld. euro fiind cofinanțarea din partea UE, iar diferența de 391 mil. euro reprezentând contribuția națională.

Situația financiară orientativă pentru fiecare din apelurile de proiecte:

 • GJ – Investiții productive IMM – 184,898,599 euro;
 • HD – Investiții productive IMM – 131,969,559 euro;
 • ITI VJ – Investiții productive IMM ITI Valea Jiului – 48,965,578 euro;
 • DJ – Investiții productive IMM – 136,673,075 euro;
 • GL – Investiții productive IMM 84,633,938 euro;
 • PH – Investiții productive IMM – 104,525,370 euro;
 • MS – Investiții productive IMM 83,903,737 euro.

 

Rata de sprijjn și cofinanțare:

 • Intensitatea finanțării: minim 60% – maxim 90%, în funcție de județ, respectiv:

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

 • Minimum 200.000 Euro;
 • Maximum 8.000.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul este societate care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii.

 

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

 

Tags: ajutor financiar antreprenor antreprenoriat apel de proiecte dezvoltare imm finantare finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene fonduri nerambursabile IMM investitii imm microintreprinderi programul tranzitie justa proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene