Consulting

Schema de ajutor pentru energie verde pentru agricultura românească și industria alimentară

 

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

Prezenta schemă de ajutor de stat este gestionată de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, schema de ajutor vizează investiţii destinate producţiei de energie electrică din sursele regenerabile de energie, cu sau fără instalaţii de stocare, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021 – 2030 (PNIESC), ale celor din cadrul Pactului verde european, precum şi ale angajamentelor Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

  Perioadă Depunere Proiecte:

 • Dată şi oră deschidere procedură de ofertare concurențială: 20.11.2023 ora 8:00
  Dată şi oră închidere procedură de ofertare concurențială: 15.12.2023, ora 23:59.

Obiectiv:

 • Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural;
 • O economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă,  conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului.

Buget Alocat:

 • Schema de ajutor pentru energie verde pentru agricultura românească și pentru industria alimentară dispune de un buget total estimat al schemei este de 500.000.000 euro, echivalent a aproximativ 2, 5 miliarde lei şi reprezintă sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru perioada 2023-2028.
 • 200.000.000 – Pentru proiecte cu capacităţi instalate mai mari de 1 MW (energie eoliană şi solară)
 • 300.000.000 – Pentru proiecte cu capacităţi instalate mai mici 1 MW (inclusiv) (energie eoliană şi solară)

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

 • Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar.
 • Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:
 • Pentru energie eoliană:
 • 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
 • 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW
 • Pentru energie solară:
 • 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
 • 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Prin autoconsum se înțelege energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70 % din producția pe un an al centralei regenerabile finanțate.

Solicitanți eligibili:

 • Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;
 • Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;
 • Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Coduri Caen Eligibile: 

 • Cod CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe;
 • Cod CAEN 10 – Industria alimentară și CAEN 11 – Fabricarea băuturilor.
 • La momentul depunerii solicitărilor de sprijin, solicitantii trebuie să fie autorizati și pentru activitatea privind producerea de energie electrică, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

Tags: ajutor financiar bani bani europeni finantare finantare nerambursabila fonduri fonduri europene fonduri publice schema ajutor schema ajutor agricultura schema ajutor industria alimentara schema de ajutor

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene