Consulting

Sprijin pentru IMM-uri, Programul Regional Vest

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 din Programul Regional VEST – în cadrul Obiectivului de politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific RSO1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, Intervenția regională 1.3.B – Sprijin pentru IMM-uri.

Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

 • Regiunea de Dezvoltare VEST, respectiv județele: Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin.

Sesiune depunere:

 • Martie 2024 – Iunie 2024

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul se încadrează în una din următoarele categorii IMM: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie.

Locația de implementare a proiectului este situată în:

 • mediul urban inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest, pentru solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • mediul urban sau mediul rural din Regiunea Vest pentru solicitanții care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii

Buget:

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 41.250.000 Euro, formată din:

 • FEDR 35.062.500 euro;
 • BS 6.187.500

Valoarea finanțarii nerambursabile:

 • pentru codurile CAEN de producție – valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 500.000 euro și maximum 4.000.000 euro;
 • pentru codurile CAEN de servicii – valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 250.000 euro și maximum 1.000.000 euro.

Contribuția solicitantului:

 • Proiectele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Zona/Zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte :

Proiectele finanțate în cadrul apelului aferent IR 1.3.B Sprijin pentru IMM-uri vor fi implementate în:

 • mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate5 din mediul urban sau rural din Regiunea Vest, de către solicitanții de finanțare care se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • mediul urban sau mediul rural din Regiunea Vest de către solicitanții de finanțare care se  încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Pentru informații suplimentare privind condițiile, activitățile și cheltuielile eligibile puteți accesa rubrica noastră de contact, click aici.

 

 

Sursa: ADR VEST

Tags: ajutor financiar apel de proiecte bani bani europeni finantare finantare nerambursabila finantari funds. finantare nerambursabila granturi granturi investii investitii program regional proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene