Consulting

Lansare apel nou, zona Centrala – Investiții tehnologice în IMM-uri

Prioritatea 1, Intervenția 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri

 

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 din Programul Regional Centru – în cadrul Obiectivului de Politica 1 al UE, O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Astfel, prin Intervenția 1.4.1 Investiții tehnologice în IMM-uri,FEDR oferă sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, în sensul de investiții în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă.

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

 • Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

  Perioadă Depunere Proiecte:

 • 29 septembrie 2023, ora 12:00 – 29 noiembrie 2023, ora 12:00.

Obiectiv: 

 • Scopul operațiunii este susținerea dezvoltării și modernizarea tehnologică a IMM-urilor în Regiunea Centru, active în sectoarele regionale de specializare inteligentă.
 • Ca obiectiv specific, prezenta intervenție își propune să finanțeze creșterea capacităților tehnologice, ceea ce va conduce la o îmbunătățire semnificativă a capacităților tehnice, industriale sau organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse sau servicii. Un alt obiectiv specific este orientat spre susținerea achiziției de competențe prin accesarea de programe de formare specifice pentru personalul implicat în operaționalizarea investiției finanțate prin proiect.

Buget:

 • Bugetul alocat apelului de proiecte este 016.706 euro, din care sprijin FEDR 68.864.200 euro și 12.152.506 euro finanțare de la bugetul de stat.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

Solicitanții de finanțare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanțare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

 • Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de stat regional:

 • Pentru cheltuielile eligibile finanțate prin ajutor de minimis, în cadrul acestui apel de proiecte intensitatea ajutorului de minimis este de 100%.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

 • Minimum 250.000 Euro;
 • Maximum 500.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

 • Societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural.

Condiții accesare:

PR Centru finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), a se verifica Anexa;

 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • sau
 • Solicitantul are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul sau reprezentantul său legal nu se află într-una din situațiile de mai jos începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:
 • Se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • Este subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă.
 • Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanțare. De asemenea, acesta se angajează că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul. Această prevedere se aplică la nivel de ”grup”;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/20217;
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie;

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, o investiție inițială, respectiv o investiție în active corporale și necorporale, legată de:

 • crearea unei unități noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
 • schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente

ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

 1. Investiții eligibile prin ajutor de stat regional
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice;
 • investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 • investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;
 • investiții în tehnici avansate de producție, investiții în achiziționarea unor brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, sau soluții tehnice ne-brevetate și valorificarea rezultatelor cercetării;
 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/extinderea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri;
 • achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri.
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis
 • Instruirea angajaților – activitatea vizează angajați ai IMM-urilor beneficiare de finanțare care finalizează programe de formare și dobândesc certificat de atestare a competențelor profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

ACTIVITĂȚI CONEXE ACTIVITĂȚII  DE BAZĂ

Activități finanțabile prin ajutor de minimis

 • Activități de consultanță, proiectare și asistență tehnică, de informare și publicitate, activități aferente auditului financiar extern al proiectului;
 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management;
 • Activități de cooperare teritorială

 

 

Sursa: ADR CENTRU

Tags: ajutor financiar apel de proiecte bani bani europeni finantare finantare nerambursabila fonduri fonduri europene fonduri nerambursabile fonduri publice proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.