Consulting

POPAM – Lansare apel pentru investiții în acvacultură

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime a anunțat ieri, 29 septembrie 2022, lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul POPAM 2014-2020: Prioritatea Uniunii nr. 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere, Măsura II. 4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă.

Solicitanți eligibili:

  • IMM-uri;
  • Întreprinderi mari.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Alocarea financiară totală pentru acest apel este de 2.000.000,00 EUR.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 EUR, iar valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de  400.000 EUR (pentru IMM-uri) și 650.000 EUR (pentru întreprinderi mari).

Cererile de finanțare pot fi depuse începând cu 07.10.2022, ora 14:00 până pe 07.11.2022, ora 14:00. În acest sens, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi semnate electronic și depuse în aplicația electronică MYSMIS2014.

Sursa: AM POPAM

 

Tags: investitii

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene