Consulting

PNDR – Submăsurile 6.2 și 6.4 – Activități neagricole in mediul rural, au fost publicate ghidurile solicitanului 2021

În data de 14.10.2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat varianta finală pentru ghidurile solicitantului privind „Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființare de activități neagricole în zone rurale – 2021” și ”Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – 2021”, submăsuri aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală ( PNDR).

Astfel, solicitanții pot accesa finanțări nerambursabile între 50.000 euro si 200.000 euro pentru a-și înființa și dezvolta activitățile neagricole în zonele rurale.

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființare de activități neagricole în zone rurale – 2021

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

BUGET:

 • 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism;
 • 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități.
 • Sprijinul va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel: prima tranșă – 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare, iar cea de-a doua tranșă – 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.
 • Alocarea totală în cadrul programului este de 50.000.000 €.

 

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole – 2021

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
 • Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici.

BUGET:

 • Maximum 200.000 Euro/beneficiar;
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie și 70% pentru Fermieri/membrii unei gospodării agricole;
 • Valoarea totală alocată pentru submăsura 6.4 este de 100.000.000 Euro.

În eventualitatea în care aceste programe de Finanțare Nerambursabilă prezintă interes pentru dumneavoastră și doriți să obțineți mai multe informații, vă rugam să solicitați consultanță telefonic la numărul: +40 749 800 988.

 

 

SURSA: AFIR

Tags: activitati neagricole afaceri bani europeni fina finantare nerambursabila finantari fonduri europene fonduri nerambursabile PNDR RURAL sprijin financiar submasura 6.2 submasura 6.4

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene