Consulting

MIPE: Consultare publică pentru relansarea Măsurii 3 – Granturi pentru investiții

În data de 10 septembrie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate a lansat în consultare ghidul solicitantului privind noua Măsură 3 – Granturi pentru investiții.

Noua schemă de ajutor va fi instituită prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie – Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

 

Obiectiv:

 • Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

 

Tipuri de activități eligibile:

 • Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.
 • Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

 

CONDIȚIE: Solicitanții eligibili nu trebuie să fie întreprinderi în dificultate în anul 2019.

 

Întreprinderile eligibile:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

 

Buget:

 • Valoarea totală alocată este echivalentul în lei a sumei de 358.384.803,64 euro;
 • Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

 

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

 

Cheltuieli Eligibile:

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • 1.1. Amenajarea terenului
 • 1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 2. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
 • 3.1. Studii de teren
 • 3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
 • 3.3. Comisioane, cote si taxe
 • 3.4. Proiectare şi inginerie
 • 3.5. Consultanţă
 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază
 • 4.1. Construcţii şi instalaţii
 • 4.2. Dotări
 • 4.3. Active necorporale
 1. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

 

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 10 septembrie 2021, până la data de 24 septembrie 2021, ora 17.00. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro .

 

Sursa: MIPE


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene