Consulting

POC: Lansarea apelului 3 „Proiecte pentru clustere de inovare”

În data de 7 septembrie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării au anunțat deschiderea celui de-al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, apel 3.

 

PERIOADĂ DEPUNERE PROIECTE:

Proiectele vor putea fi depuse începând cu data de 07 septembrie 2021, data închiderii sesiunii de depunere fiind 07 noiembrie 2021, ora 23:59:59.


OBIECTIV / ACȚIUNI ELIGIBILE:

 • Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD comune existente;
 • Activități de inovare în clustere;
 • Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor de inovare.
 • Vor fi finanțate numai proiectele a căror locație de implementare se află pe teritoriul Românie în regiunile mai puțin dezvoltate;


DOMENII ACTIVITATE:

 • Domenii de specializare inteligentă:
 • Bioeconomie;
 • Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
 • Energie, mediu și schimbări climatice;
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
 • Sănătate.


BUGET:

 • Valoarea finanțării per proiect, este cuprinsă între minimum 2.460.775 lei (echivalentul a 500.000 euro) și maximum 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).
 • Valoarea totală alocată este de 122.243.657,12 lei și este disponibilă pentru regiunile mai puțin dezvoltate și proiectele derulate în regiunea ITI Delta Dunării.

 

 

 

SURSA: MIPE


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene