Consulting

Anunț pentru fermieri: Noi prevederi pentru depozitarea gunoiului de grajd!

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, atrage atenția fermierilor prin intermediul unei informări de presă că au fost introduse noi prevederi pentru depozitarea gunoiului de grajd. Aceste prevederi vor avea impact inclusiv asupra documentației de finanțare pentru tineri fermieri și exploatații mici.

 

AFIR a publicat pe pagina web, http://www.afir.info, Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Programul de Acțiune) și Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (Codul) – actualizate.

Aceste documente conțin prevederi aplicabile măsurilor de mediu și climă și submăsurilor 4.1 – Investiții în exploatații agricole, 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a precizat faptul că este important ca fermierii să cunoască prevederile acestor documente și să facă totodată distincția între acestea.

Totodată, prevederile Programului de Acțiune sunt obligatorii pentru toți fermierii care dețin sau administrează exploatații agricole și pentru autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul cărora există exploatații agricole.

Codul de bune practici agricole este un document cu caracter voluntar, care conține și exemple de bune practici care exced măsurile obligatorii cu rol de prevenire și reducere a poluării cu nitrați din surse agricole.

 

Una dintre cele mai importante modificări aduse celor două documente, cu implicații în elaborarea proiectelor, se referă la metodologia de calcul a dimensionării platformelor pentru depozitarea gunoiului de grajd.

Potrivit acestei metodologii, dimensionarea se calculează pe baza indicilor de excreție a animalelor deținute iar noul mod de calcul este inclus ca anexă la ghidurile solicitantului și poate fi consultată pe site-ul AFIR, în secțiunea dedicată măsurilor 6.1 și 6.3 (Anexa nr. 8, respectiv Anexa nr. 9).

 

Astfel, este imperios necesar ca în vederea depunerii cererilor de finanțare în cadrul noilor sesiuni de primire, solicitanții de fonduri să actualizeze documentația potrivit acestor noi norme.

 

 

 

Sursa: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene