Consulting

POIM, consultare publică: Scheme de ajutor de stat/minimis privind consumul de energie

În data de 22 iulie 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în consultare publică Schemele de ajutor de stat/minimis din cadrul Axei Prioritare 6/REACT-EU, Programul Operațional Infrastructură Mare, respectiv:

 • Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici
 • Schemă de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

 

Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici

Obiectiv:

Sprijinul acordat operatorilor de distribuție a energiei electricte pentru investiţii care urmăresc:

 • extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;
 • implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari.

 

Beneficiari:

 • Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderi care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice, respectiv operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică.

Buget:

 • Bugetul total estimat al schemei este de 193.774.000 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Axei prioritare 6 /REACT-EU, după caz, din POIM.
 • Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi diferenţa dintre costurile eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiei, în conformitate cu prevederile articolului 48 „Ajutoarele pentru investiţii în infrastructura energetică” din Regulament.
 • Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 40 de societăți.

 

Schema de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Obiectiv:

 • Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie creşterea capacităţii societăţilor din industrie de a identifica şi implementa măsuri de eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea înregistrării de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţilor sprijinite.

Buget:

 • Bugetul total estimat alocat al schemei este de 19.414.000 euro (echivalent în lei), şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Axei prioritare 6 / REACT-EU, după caz, din POIM.
 • Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul schemei este de 70 de întreprinderi.

 


Activități eligibile:

 • achiziţionarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul platformei industriale;
 • pregătirea proiectului (elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc.);
 • managementul proiectului, auditul proiectului;
 • informare şi publicitate.

 

În perioada de consultare publică sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, până la data de 06 august 2021.

 

Sursa: MIPE


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene