Consulting

CONSULTARE PUBLICA PENTRU PROGRAMUL PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

În data de 1 iulie 2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în dezbatere publică, proiectul de Ordin al ministrului pentru modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ și pentru modificarea și înlocuirea anexei la ordin.

 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitorilor; precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii;
 • introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie

 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI:

 • Solicitanți eligibili sunt Unitățile Administrativ Teritoriale organizate la nivel decomună, oraș sau municipiu, inclusiv subdiviziunile municipiului București, iar unitățilece vor beneficia de sprijin sunt școlile și grădinițele din România.

 

BUGET:

Bugetul aprobat pentru această categorie de proiecte este de 1,40 miliarde lei;

 • 000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori, inclusiv;
 • 000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
 • 000.000 lei pentru orașe;
 • 000.000 lei pentru consilii județene;
 • 000.000 lei pentru municipiul de rang 0.
 • 000.000 lei pentru municipii de rang I;
 • 000.000 lei pentru municipii de rang II;
 • 000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

 

Opiniile și sugestiile pot fi trimise în termen de 10 zile de la data publicării pe site (1 iulie 2021), la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Sursa: MMAP


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene