Consulting

APIA: O nouă măsură de sprijin pentru sectorul vitivinicol!

În data de 16 iunie 2021, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agicultură (APIA), a anunțat punerea în aplicare a unei noi forme de sprijin pentru susținerea sectorului viniviticol, respectiv măsura de recoltare înainte de coacere.

 

„Operațiunea de recoltare înainte de coacere se referă la înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploatație sau de pe o parte a acesteia, cu condiția ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi. În ceea ce privește domeniului de aplicare pe durata exercițiului financiar 2021, recoltarea înainte de coacere se realizează manual, termenul limită pentru realizarea operațiunilor fiind 21 iulie 2021. Totodată, suprafaţa parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată.”, se arată în comunicat.

 

Astfel, pentru a fi eligibili solicitanții trebuie să depună până la data de 25 iunie 2021, o cerere de plată, însoțită de următoarele documente:

 • copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 • împuternicire/procură notarială în situația în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit;
 • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice;
 • dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 • copie a declarației de recoltă aferentă ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare;
 • copie a autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, obținută pentru anul 2021.

 

Buget:

Valoarea financiară în cadrul Măsurii pentru recoltarea înainte de coacere este de:

 • 840 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată;
 • 548 lei/ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu indicație geografică;
 • 906 lei/ ha pentru plantația producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri varietale.

 

Condițiile de eligibilitate pentru solicitanți:

 • să aibă înscrisă în Registrul plantațiilor viticole suprafața de viță-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere;
 • suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere, să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale;
 • suprafața cultivată cu viță-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la APIA pe declarația de suprafață aferentă cererii unice de sprijin, Campania 2021;
 • să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare, declarația de recoltă menționată la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020;
 • suprafața minimă a parcelei viticole pentru care poate solicită sprijin este de 0,1 ha, iar suprafața minimă a exploatației care face obiectul cererii unice de plată în Campania 2021 este de 1 ha;
 • suprafața maximă pentru care se poate solicită sprijin este de 50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată depuse.

 

Conform APIA, plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin APIA, în lei, urmând ca sprijinul să fie acordat beneficiarilor declarați eligibili până la data de 15 octombrie 2021.

 

 

 

Sursa: APIA


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene