Consulting

Schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor a fost prelungita!

În urma unei ședințe a Guvernului din data de 09 iunie 2021 a fost aprobată o Hotărâre prin care se stabilește data până la care se aplică prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor și se completează art.19 din HG nr. 1179/2014.

Conform actului normativ se prelungește schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor până la data de 31 decembrie 2021.

 

”Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoare totală maximă în sumă de 40.000 mii lei, care se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022 de 759.250 mii lei. Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021.”, se arată în comunicatul oficial.

 

Obiectivul schemei de ajutor de stat este acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

 

Sprijinul financiar se acordă sub formă de servicii subvenţionate următoarelor catergorii de solicitanți:

  • Întreprinderilor individuale şi familiale;
  • Persoanelor fizice autorizate,
  • Persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător;
  • Persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Sursa: MADR


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene