Consulting

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat spre consultare publică ghidurile aferente submăsurilor 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4

În data de 20 mai 2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat spre consultare publică prin Programul Național de Dezvoltare Rurală  ghidurile aferente următoarelor submăsuri:

PNDR – Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

BENEFICIARI:

 • Tineri Fermieri – cetățenii români cu vârsta de până la 40 de ani (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani).

FINANȚARE:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani, astfel:

 • 70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare – procesare sau agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

CERINȚE MINIME

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

 

PNDR – Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființare de activități neagricole în zone rurale

BENEFICIARI

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi sau existente, înființate în zone rurale.

FINANȚARE:

 • 000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism;
 • 000 Euro/ proiect în cazul altor activități.

 CERINȚE MINIME:

 • Activitatea propusă, sediul social, punctul/punctele de lucru, trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Solicitanții își diversifică activitatea prin efectuarea și înființarea unei noi activități neagricolă.

 

PNDR – Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

BENEFICIARI:

 • Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică.

FINANȚARE

 • 000 Euro.

 CERINȚE MINIME:

 • Dimensiunea fermei mici este cuprinsă între 4.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard);
 • Exploatația este înregistrată cu cel puțin 24 de luni în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor.

 

PNDR – Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

BENEFICIARI:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi sau existente, înființate în zone rurale.

FINANȚARE

 • Maximum 200.000 Euro.

INTESINTATE FINANȚARE:

 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie;
 • 70% pentru alte activități.

 CERINȚE MINIME:

 • Activitatea propusă, sediul social, punctul/punctele de lucru, trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Solicitanții își diversifică activitatea prin efectuarea și înființarea unei noi activități neagricolă.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

 

AFIR reamintește că perioada aferentă consultării publice este de 15 zile de la data publicării, respectiv începând cu data de 13 mai 2021 pentru sM 4.2, 9.1, 16.4, 16.4a și începând cu data de 20 mai 2021 pentru sM 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

 

 

Sursa: AFIR


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene