Consulting

Programul IMM Invest 2021

Programul IMM INVEST ROMÂNIA este răspunsul guvernului la criza sanitară și economică, în contextul pandemiei COVID-19.

Întreprinderile mici si mijlocii din România vor putea obține în anul 2021 credite bancare cu garanții de stat cu ajutorul Programelor IMM Invest, IMM Leasing Echipamente și Utilaje și alte programe de garantare ca urmare a deciziei recente a Comisiei Europene de prelungire a Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârșitul anului 2021.

Conform Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) se estimează în anul 2021 „dublarea numărului de finanțări, având la bază toate Programele aferente Planului Național de Investiții și Relansare Economică, din care menționăm: IMM Invest (continuare), Agro IMM Invest (program nou), IMM Leasing de Echipamente și Utilaje și nu în ultimul rând IMM Factor (program care va susține cashflow-ul întreprinderilor mici și mijlocii)”.

„Recent Comisia Europenă a anunțat decizia de prelungire a  Cadrului Temporar de Ajutor de Stat până la sfârșitul anului 2021, ceea ce ne îndreptățește să estimăm dublarea numărului de finanțări în baza programelor implementate în cadrul Planului Național de Invesțiii și Relansare Economică. Valoarea totală a garanțiilor prevăzut a fi acordate in anul 2021, este de peste 18 miliarde lei, la o pondere medie a garanțiilor la un nivel de 80%” – a menționat FNGCIMM, într-un comunicat remis StartupCafe.ro.

Programul IMM Invest România

Programul de susţinere a accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la capital financiar MM Invest a fost lansat de FNGCIMM cu scopul de a sprijini IMM-urile afectate semnificativ de criza COVID-19  să își asigure lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții.

AVANTAJELE CREDITULUI GARANTAT IMM INVEST

  • Statul poate garanta până la 90% din valoarea creditelor accesate la una din băncile partenere;
  • Nu se plătește dobanda, comision de garantare sau alte costuri de acordare! Din ajutorul de stat se acoperă plata dobanzii datorate de beneficiarii Programului opt luni de la data acordarii creditului, iar comisionul de administrare și comisionul de risc vor fi subvenționate integral pe toată durata de derulare a creditului garantat in cadrul Programului;
  • Nu se plătește comision de rambursare anticipată;
  • Valoarea maxima a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru;

CONDIȚII ELIGIBILITATE:

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate ale institutiei finantatoare si, cumulativ, urmatoarele criterii principale:

  • Nu se afla in dificultate si nici in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
  • Nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
  • Nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumita in continuare C.I.P.;
  • Prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finanatarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de credit, impreuna cu garantia de stat;
  • Impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
  • Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile: activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de investigare şi protectie, activitati de protectie si garda, activitati de servicii privind sistemele de securizare, activitati de investigatii.

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene