Consulting

Comisia Europeană: 150 de milioane de euro acordate României pentru sistemele de încălzire centralizate, bazate pe surse regenerabile de energie!

În data de 06 noiembrie 2020, Comisia Europeană a anunțat aprobarea, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutor prezentată de România, menită să sprijine construirea și/sau modernizarea sistemelor sale de încălzire centralizată, astfel încât acestea să se bazeze exclusiv pe surse regenerabile de energie (SRE).

„Această schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane EUR prezentată de România va sprijini investițiile pentru construirea sau modernizarea sistemelor de încălzire centralizată. Ea va favoriza tranziția de la utilizarea combustibililor fosili pentru producerea de energie termică la utilizarea surselor regenerabile de energie, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european.
Această măsură de ajutor a fost posibilă și datorită Planului de Investiții al Pactului verde european. Pentru a debloca potențialul sistemelor de încălzire centralizată de a contribui la tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, Planul de investiții a oferit statelor membre mai multă flexibilitate în ceea ce privește acordarea de sprijin pentru producerea de energie termică, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.”, a declarat vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței.

 

Banii sunt destinați modificărilor pentru folosirea surselor regenerabile

România a notificat Comisiei intenţia sa de a oferi sprijin public în valoare de până la 750 de milioane lei (aproximativ 150 de milioane euro) pentru construirea şi/sau modernizarea mai multor de instalaţii de producţie şi reţele de distribuţie a energiei termice (cu o contribuţie de maximum 20 % din valoarea totală a investiţiilor în cazul celor din urmă).

Contribuția statului Român ar urma să fie acordat sub forma unor granturi directe finanţate din fondurile structurale ale UE gestionate de țara noastră.

Sistemele de încălzire centralizată existente generează căldură în principal cu ajutorul instalațiilor de ardere pe bază de gaze naturale sau cărbune. Măsura de ajutor are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în instalațiile de producție a energiei termice cu până la maximum 60 MW echivalent termic, permițând astfel tranziția de la utilizarea combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale) pentru producerea de energie termică la utilizarea exclusivă a surselor regenerabile de energie (cum ar fi biogazul, biomasa și energia termică geotermală).

Se preconizează că acest lucru va duce la o scădere globală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 48 000 de tone metrice de CO2, precum și de alte substanțe poluante, pe perioada aplicării schemei de ajutor (până în 2023). Utilizarea biogazului și a biomasei în cadrul schemei de ajutor ar fi compatibilă cu cerințele privind durabilitatea prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile (II) și în Directiva-cadru privind deșeurile.

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene sisteme incalzire surse regenerabile

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene