Consulting

Schema de ajutor de stat HG 807/2014

– Stimularea investițiilor cu impact major în economie –

Ministerul Finanțelor Publice a emis Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare (Revizia 4)”.

 

Va prezentăm urmatoarele modificări ale schemei de ajutor:

 • Perioada în care se pot emite acorduri pentru finanţare, s-a prelungit până în anul 2023;
  • Perioada în care se poate efectua plata ajutorului de stat, s-a prelungit până în anul 2028;
  • Perioada de menţinere a investiţiei se poate extinde cu până la maximum 2 ani
  • Eliminarea modalităţii de stabilire a cheltuielilor eligibile din categoria construcţii pe baza standardului de cost;
  • Termenul pentru demararea investiţiei s-a majorat de la 4 la 6 luni.
  Modificările propuse vor avea ca efect simplificarea procedurilor și eficientizarea mecanismului de derulare a schemei de ajutor de stat îmbunătățind astfel relațiile cu mediul de afaceri.

 

Obiectivul schemei:

 • Schema de ajutor de stat are ca obiectiv stimularea creşterii economice prin realizarea de investiții noi sau extinderea unor investiții actuale şi are efect multiplicator în ceea ce priveşte dezvoltarea furnizorilor de materii prime, materiale, instalaţii şi utilaje, a prestatorilor de servicii etc;
  • Stimularea investiţiilor în tehnologii avansate și realizarea de produse inovative care conduc implicit la crearea de locuri de muncă înalt calificate;
  • Schema urmăreşte sprijinirea tuturor întreprinderilor care realizează investiţii, participând astfel activ la reducerea decalajelor economice dintre regiuni;

 

Beneficiari eligibili:
• Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

 

Bugetul maxim al schemei:
• 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro.

 

Bugetul anual mediu al schemei:
• 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro.

 

Insitatea finanțării:
• Max. 50%

 

Cheltuieli eligibile:
• Construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii;
• Instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate;
• Licențe;
• Brevete;
• Know-how.

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene