Consulting

Pot fi depuse cererile de susținere financiară pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Interveție pentru Agricultură a anunțat astăzi, 3 septembrie, faptul că pot fi depuse cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovin, suin și avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial.

 

Valoare Acordată:

Precizăm că în cazul fiecărui tip de ajutor de stat, valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovin/suin/avicol poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE.

 

Sectorul bovin

Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum şi persoane juridice.

Condiții de eligibilitate:

 • să dețină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploatații cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;
 • femela din specia bovină să aibă vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
 • să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
 • să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Buget:

 • Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă (echivalentul în lei).

 

Sectorul suin

Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor.

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de categoriile de suine, respectiv, suine la îngrășat și animale de reproducție.

Condiții eligibilitate:

 • să dețină exploatație cu cod ANSVSA înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
 • să desfășoare activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor în semestrul I al anului 2020, cu excepția celor care dețin exploatații aflate în imposibilitate de populare din cauza măsurilor de restricție sanitare veterinare generate de evoluția pestei porcine africane;
 • să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
 • să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.

Buget:

 • Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe).

 

Sectorul avicol

Beneficiarii sunt crescătorii de păsări care au desfăsurat activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor pentru carne sau ouă, în semestrul I al anului 2020; Ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de speciile şi categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele şi pui eclozionaţi.

Condiții de eligibilitate:

 • să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;
 • să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;
 • să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01);
 • să nu se afle în reorganizare, faliment sau lichidare în evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019.

Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați.

Buget:

 • Cuantumul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

 

 

Sursa: APIA

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene