Consulting

Ghidul privind dotarea unităților de învățământ preuniversitar este lansat spre consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

 

Solicitanți eligibili:

Sunt eligibili următorii solicitanți și parteneriatele între aceștia, după caz:

 • unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
 • autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale;
 • parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și b);
 • parteneriatele dintre inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

 

Buget:

 • Valoarea maximă eligibilăa investițiilor propuse pentru o unitate de învățământ preuniversitar de stat, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 250.000 euro.

 

Obiectiv:

 1. a)Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2;
 2. b)Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu containere mobile sanitare destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2.
 • Acțiunile de tip B pot fi propuse doar pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de acces la rețeaua de apă și canalizare!

 

Activități / achiziții eligibile:

 • Achizițiile realizate până la momentul depunerii cererii de finanțare sau care urmează a fi realizate aferente acțiunilor finanțabile în cadrul apelului de proiecte prezentate în secțiunea 1.3.1
 • Achizițiile au fost / vor fi realizate de către solicitanții eligibili conform prezentului ghid.
 • Managementul de proiect, ca parte integrantă a proiectelor și limitat la maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 5.000 euro (la cursul InforEuro din luna august 2020); Această activitate este eligibilă doar în situația în care, prin proiect, se propun achiziții care nu sunt inițiate la data depunerii cererii de finanțare.
 • Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și publicitate
 • Audit financiar.

 

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene