Consulting

LANSARE APEL – 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderi, zona NORD VEST

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 din Programul Regional Nord Vest – în cadrul Obiectivului de Politica 1 al UE, O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Astfel, prin Intervenția 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderi se oferă sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, în sensul de investiții în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă.

Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  •  Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;

Perioadă Depunere Proiecte:

  •  30 Octombrie 2023, ora 10:00 – 29 Aprilie 2024, ora 10:00

Obiectiv:

  • Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investitii productive

Buget:

  • Bugetul alocat apelului de proiecte este de 19.306.216,00 euro, din care 16.410.284,00 euro FEDR și 2.895.932,00 euro cofinanțare din bugetul de stat.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

  • Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, care este compusă din cofinanțarea acordată din FEDR în procent de 85% și cofinanțarea acordată din BS în procent de 15%, în limita plafonului de minimis (A se vedea Anexa IX).
  • Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

  •  Minimum 20.000 Euro;
  • Maximum 200.000 Euro,

Solitcitanți eligibili:

  • Solicitantul este societate care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (are sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți) și au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Calitatea de microîntreprindere trebuie să existe și la data acordării ajutorului.

 

 

 

sursa: ADR NORD VEST

Tags: ajutor financiar apel de proiecte bani bani europeni finantare finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene fonduri nerambursabile fonduri publice perioada de programare programare 2021-2027 programare financiara proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene