Consulting

Îmbunătățirea competitivității și a inovării în Microîntreprinderi – SUD VEST OLTENIA

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității 1 din Programul Regional Sud Vest Oltenia, Obiectivul de politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale, Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, și vizează îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi, urmărind totodată și integrarea unei componente care vizează dezvoltarea de competențe profesionale/recalificarea în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă (transfer tehnologic).

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

 • Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia, respectiv județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

Buget:

 • Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 411.765 euro (FEDR+BS), din care 42.000.000 euro din FEDR și 7.411.765 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

 • Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea Ajutorul de minimis).
 • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

 • Minimum 25.000 Euro;
 • Maximum 000 Euro.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban.

Cheltuieli eligibilie:

AJUTOR DE STAT:

 • Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază:
 • Construcții și instalații;
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări);
 • Active necorporale.
 • Capitolul 5. Alte cheltuieli:
 • Organizare de șantier;
 • Comisioane, cote si taxe;
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor cuprinse la Cap. 4. „Cheltuieli pentru investiția de bază”.

AJUTOR DE MINIMIS

 • Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică ;
 • Capitolul 6. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului,
 • Capitolul 7. Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție;

 

sursa: ADR SUD VEST OLTENIA

Tags: afaceri ajutor financiar apel de proiecte bani bani europeni finantare finantare nerambursabila finantari funds. finantare nerambursabila program regional programare financiara programe proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene