Consulting

Calendarul apelurilor PNRR actualizat

Luni, 27.03.2023, a fost publicată varianta actualizată a calendarului apelurilor PNRR, conform căruia, în luna aprilie, se vor lansa următoarele apeluri:

 • Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel local (insule ecologice digitalizate) – Dată estimată lansare proiect: 03.04.2023
 • Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel pentru dezvoltarea retelei de scoli verzi (microbuze achizitie centralizata) – Dată estimată lansare proiect: 07.04.2023
 • Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane (împăduriri retroactive) – Dată estimată lansare proiect: 14.04.2023
 •  Programul de mentorat Orizont Europa ( Programul de Vouchere CDI) – Dată estimată lansare proiect: 14.04.2023
 • Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa (55 Contracte de parteneriat) – Dată estimată lansare proiect: 14.04.2023
 • Formare privind managementul resurselor umane din instituțiile sanitare, serviciilor de sănătate si cursuri în materie de integritate – Dată estimată lansare proiect: 18.04.2023
 • Centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate – Dată estimată lansare proiect: 18.04.2023
 • Cel puțin 8 000 de specialiști și lucrători obțin certificarea absolvirii cursurilor de formare în domeniul eficienței energetice – Dată estimată lansare proiect: 20.04.2023
 • Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud (apel necompetitiv) – Dată estimată lansare proiect: 21.04.2023
 • Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar PNRAS runda a II – a – Dată estimată lansare proiect: 21.04.2023
 • Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și de recuperare pentru persoane vârstnice – Dată estimată lansare proiect: 24.04.2023
 • Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente – Dată estimată lansare proiect: 24.04.2023
 • Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic – Dată estimată lansare proiect: 25.04.2023
 • Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere (pepiniere mari) – Dată estimată lansare proiect: 28.04.2023
 • Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane (păduri urbane) – Dată estimată lansare proiect: 28.04.2023
 • Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată – apel necompetitiv – Dată estimată lansare proiect: 28.04.2023
 • Crearea de structuri parteneriale între administrația publică locală și societatea civilă – Dată estimată lansare proiect: 30.04.2023
 • Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate – Dată estimată lansare proiect: 30.04.2023

Sursa: MIPE.

Tags: finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene