Consulting

Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri

ADR Sud-Vest Oltenia a lansat în consultare publică, în data de 20.03.2023, primul ghid de finanțare pentru mediul de afaceri, aferent apelului destinat Îmbunătățirii competitivității și a inovării în IMM-uri.

Beneficiarii eligibili vor fi întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban sau rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Prin intermediul acestui apel, vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

  • construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;
  • dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice;
  • dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătură cu componenta de investiții.

Bugetul total alocat acestui apel este în valoare de 79.468.235 euro, iar valorile eligibile sunt de minim 200.000 euro, respectiv maxim 1.500.000 euro.

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderile mici este de 75%.

 

Sursa: ADRSV OLTENIA.

Tags: consultanta finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene