Consulting

Reziliență, dezvoltare și prosperitate – 4 milioane de euro pentru redresarea ecosistemului turistic

În contextul actual al pandemiei de SAR-COV-19, Comisia Europeană, prin intermediul Agenţie executive europene pentru IMM-uri şi Consiliul European pentru Inovare de la Bruxelles, a lansat recent o nouă cerere de propuneri de proiecte care vizează domeniul turismului. Un domeniu de activitate foarte grav afectat în ultima perioadă.

Programul european prin care se acordă finanţare este „Piaţa unică” 2021-2027, componenta COSME, titlul cererii fiind „O creștere economică sustenabilă și creșterea rezilienței în turism – împuternicirea IMM-urilor să realizeze dubla tranziția”.

Această cerere de propuneri va face parte din strategia generală de redresare după pandemia de COVID-19 pentru un ecosistem turistic sustenabil și va viza, în special, echiparea și împuternicirea IMM-urilor în eforturile lor de a se adapta la tranziția ecologică şi la cea digitală.

Mai mult, acțiunea își propune să redreseze ecosistemului turistic prin acordarea de sprijin, inclusiv prin intermediul consorțiilor de organizații ale părților interesate relevante din industria turismului, pentru transformarea digitală și ecologică a companiilor de turism, în special a IMM-urilor, și prin stimularea inovației, reziliență, sustenabilitate și calitate de-a lungul lanțului valoric al turismului.

Finanţarea acordată este între 2.000.000 şi 4.000.000 EUR/proiect.

Solicitanții eligibili pot depune aplicațiile până pe 30 noiembrie 2022 (ora 17 la Bruxelles).

Sursă: UNCJR

Tags: finantare

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene