Consulting

PNRR – Primul apel de proiecte pentru investiții în cultură va fi lansat pe data de 1 noiembrie 2022

A fost publicat ghidul solicitantului privind primul apel de finanțare nerambursabilă pentru proiecte de educație prin cultură desfășurat în cadrul Programului Național de Redresare și reziliență , Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și Cultură, Investiția I5.

Anunțul a fost făcut ieri, 20.09.2022, de Administrația Fondului Cultural Național.

Beneficiari eligibili sunt organizațiile nonguvernamentale.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 3 milioane de euro, fără TVA, iar valoarea finanțării per proiect nu poate fi mai mică de 20.000 de euro și nu poate depăși 40.000 euro. Acesta  se acordă în tranșe. Un avans la semnarea contractului de maximum 80% din valoarea finanțării, ultima tranșă de minimum 20% după aprobarea decontului final pentru întreg proiectul inclusiv cofinanțarea echivalentă cu 10 % din valoarea totală a proiectului.

Pentru a fi eligibile, activitățile trebuie să se deruleze după semnarea contractului (cel mai târziu 31.03.2023)  până la 30 iunie 2024.

Grupul țintă al proiectul este reprezentat de localitățile cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori.

 cheltuieli eligibile:

  • cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;
  • cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spații pentru desfășurarea activităților culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli cu transportul de  bunuri, cheltuieli pentru consultanță de specialitate, cheltuieli pentru realizare de tipărituri, cheltuieli pentru organizare de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi de autor;
  • cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente salariilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  • cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern şi internațional al personalului, participanților, invitaților sau beneficiarilor proiectului sub formă de sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanțare, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor;
  • cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate;
  • cheltuieli cu premii;
  • cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Având în vedere procedura de avizare a ghidurilor, lansarea apelului de finanțare va fi reportată pe 1 noiembrie 2022, beneficiarii având la dispoziție 30 de zile pentru înscrierea proiectelor în aplicația online.

Proiectele se depun exclusiv online la adresa https://www.afcn-pnrr.ro.

Tags: cultură finantare

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene