Consulting

Consultare publică | Ghidul solicitantului „Eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020”

AM POIM a lansat ieri, 18 august 2022, în consultare publică ghidul solicitantului „Eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020”.

Solicitanţii eligibili sunt:

  • IMM-urile şi microîntreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.
  • întreprinderile mari, cu excepţia întreprinderilor cu activităţi enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în anexa I la Directiva 2003/87/CE.

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanţate proiecte care au ca obiectiv sprijinirea următoarelor categorii de investiții în conformitate cu prevederile art. 5 din OUG 112/2022:

  • investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la anvelopa clădirii, şarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor şi construcţiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe.
  • investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie al IMM-urilor şi întreprinderilor mari, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului;
  • investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra şi analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date şi va eficientiza consumul de energie în timp real.

Achiziţionarea de echipamente, utilaje, dotări specifice care fac parte din procesul de producţie/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente, utilaje, dotări specifice cu consum de energie sporit şi prin această măsură se obţine o reducere a consumului specific de energie faţă de consumul iniţial.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 100.000.000 euro.

În cadrul apelului, valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 200.000 euro.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz, conform celor de mai jos.

Propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și/sau pe adresele de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Sursa: MIPE

Tags: CONSULTARE POIM

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene