Consulting

A fost publicat Manualul Beneficiarului pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniile de Specializare Inteligentă din Regiunea Centru

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a publicat ieri, 17 august 2022, Manualul Beneficiarului pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul Specializării Inteligente, din Regiunea Centru.

Acest Manual al Beneficiarului reprezintă un material de informare tehnică a beneficiarilor de sprijin financiar pentru susținerea actorilor regionali în pregătirea de proiecte strategice în domeniul Specializării Inteligente în vederea finanțării acestora în perioada 2021 – 2027, în aplicarea OUG nr. 88/2020. Pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele care urmează a fi finanțate în perioada de programare 2021-2027 se realizează în cadrul proiectului “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, Cod SMIS 141193, finanțat în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 „Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

Acest document are caracter strict orientativ și nu derogă de la prevederile contractului de acordare a sprijinului financiar, sau de la cerințele legislației naționale și comunitare.

Manualul  a fost realizat ținându-se cont de forma Contractului de acordare de sprijin, a schemei de ajutor de minimis, a contractului de finanțare încheiat între Furnizorul de ajutor de minimis și Administratorul de Ajutor de minimis şi a regulilor aplicabile proiectelor depuse și aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de către AM POAT în cadrul POAT 2014-2020, potrivit comunicatului oficial.

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

 

Tags: manual

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene