Consulting

Ministerul Economiei | Grila de punctaj propusă la ajutoarele de stat de 300 milioane EUR prin HG 959/2022

Ministerul Economiei a publicat vineri, în dezbatere publică, propunerile sale de Ghid al solicitantului, grilă de punctaj și plan de afaceri pentru firmele care vor să obțină, din septembrie, ajutoare de stat prin schema în valoare totală de 300 de milioane de euro, instituită prin Hotărârea de Guvern 959/2022.

De la 1 septembrie 2022, Ministerul Economiei urmează să deschidă finanțarea.

Ajutoarele de stat din bugetul național se adresează  firmelor mici și mijlocii, dar valoarea minimă a investiției necesare este atât de mare încât companiile mari par să fie potrivite pentru aceste granturi.

Investiția minimă pe care o firmă trebuie să o facă este de 3 milioane de euro, cheltuieli eligibile, iar beneficiarul trebuie să asigure măcar 25% din sumă, iar pentru anumite județe, mult mai mult. Un aport propriu de minimum 750.000 de euro plus cheltuielile neeligibile reprezintă o barieră serioasă pentru un IMM obișnuit.

Totuși, HG 959/2022 acordă IMM-urilor unele avantaje în fața companiilor mari, cum ar fi posibilitatea să achiziționeze active second hand, precum și un spor de 10-20 de puncte procentuale la intensitatea grantului, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Acum, Ministerul Economiei a publicat și grila de punctaj pe care o propune pentru această schemă de finanțare. Cel mai mare punctaj se acordă la numărul de locuri de muncă nou create prin proiect și la valoarea investiției, ceea ce favorizează marile companii.

Întreprinderile care își doresc să acceseze fondurile puse la dispoziție prin schema de ajutor de stat de către Ministerul Economiei trebuie să asigure un plan de investiții de minimum 3 milioane euro și o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile. De asemenea, firmele candidate trebuie să declare un capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei și capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat. Printre condițiile de eligibilitate fac parte și investiții verzi de minimum 10% din valoarea proiectului.

Solicitanții care includ costurile salariale în cheltuieli eligibile vor completa și un plan de creare a locurilor de muncă, pe lângă planul de afaceri și planul de investiții.

În situația în care costurile salariale NU sunt incluse în cheltuielile eligibile, firma solicitantă  prezintă, în planul de afaceri:

media locurilor de muncă calculată pentru cele 12 luni precedente lunii în care se depune la Ministerul Economiei cererea de acord pentru finanţare
numărul de noi locuri de muncă create ca urmare a realizării investiției, defalcat, la nivel de an, pe perioada realizării acesteia.

În situația în care costurile salariale SUNT incluse în cheltuielile eligibile, informațiile care trebuie prezentate de întreprinderi vor fi incluse în planul de creare a locurilor de muncă.

Costul salarial eligibil reprezintă costul salarial cuprinzând salariul brut precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Fiecare loc de muncă creat prin investiţie se menţine  pentru o perioadă de cel puţin 5 ani în cazul întreprinderilor mari sau, cel puțin 3 ani, în cazul IMM-urilor de la data la care locul de muncă a fost ocupat pentru prima dată,  cu excepția cazului în care locul de muncă s-a pierdut în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021.

Dacă întreprinderea optează să solicite sprijin financiar pentru salarii, valoarea costuilor eligibile nu trebuie să depășească totalul costurilor eligibile aferente investiţiilor în active corporale și necorporale sau totalul costurilor salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani, în funcţie de care dintre acestea este mai mare.

La rândul său, Planul de afaceri trebuie să „reliefeze eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea investiției pentru care se solicită sprijin financiar” – prevede ghidul propus.

Cele trei planuri – de afaceri, de investiții și de creare de locuri de muncă – se regăsesc sub formă de formulare ca anexă la proiectul de Ghid al solicitantului.

Tags: fonduri ministerul economiei

D R

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene