Consulting

11 programe operaționale avizate pentru perioada 2021-2027

Conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Guvernul României a avizat în ședința din data de 30 mai 2022, încă șase Programe Operaționale din cele 16 prin care România poate atrage investiții de aproximativ 31 de miliarde euro din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027. În total, valoarea celor 11 Programe avizate până acum în intervalul 6-30 mai 2022 se ridică la aproximativ 21 miliarde de euro.

Vor fi transmise oficial către Comisia Europeană documentele aferente PO Transport (POT) cu o alocare de 4,75 miliarde euro, PO Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) cu alocare de 3,36 miliarde euro, PO Educație și Ocupare (POEO) în valoare totală de 3,48 miliarde euro. Tot ieri au fost aprobate și trei noi Programe Operaționale Regionale aferente regiunilor Centru, Nord-Est și Sud-Est, ridicând totalul acestora la 7 din cele 8.

Conform MIPE Programele Operaționale avizate sunt după cum urmează:

Programul Operațional Transport (POT), cu o alocare UE în valoare de 4,75 miliarde euro, va finanța dezvoltarea infrastructurii de transport de înaltă calitate pentru asigurarea conectivității între România și restul Uniunii Europene, dar și între regiunile țării. Finanțările europene vor sprijini: dezvoltarea transportului rutier, inclusiv pentru extinderea mobilității sustenabile în nodurile urbane, creșterea eficienței transportului feroviar și sporirea atractivității acestuia pentru călători. De asemenea, vor fi finanțate proiecte pentru dezvoltarea transportului naval și multimodal.

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) are alocate fonduri europene în valoare de 3,36 miliarde euro. Prin proiectele finanțate vor fi sprijinite grupurile vulnerabile, prin acțiuni ce vor viza: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, protejarea dreptului la demnitate socială, accesul comunităților rurale la serviciile primare, reducerea disparităților dintre copiii expuși la riscul de sărăcie/excluziune socială și ceilalți copii, servicii pentru sprijinirea persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități, acordarea de ajutoare persoanelor defavorizate. Prin acest program urmează să fie continuate măsuri începute în acest an precum acordarea de ajutoare pentru achiziția de alimente și mese calde. Această măsură face parte din programul guvernamental „Sprijin pentru România”.

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), cu o alocare de 3,48 miliarde euro, va asigura intervenții în următoarele scopuri ce vor viza îmbunătățirea pieței muncii (modernizarea instituțiilor, valorificarea potențialului tinerilor și creșterea accesului), antreprenoriat și economie socială, creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, creșterea accesului/participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, adaptarea la piața muncii și tehnologii. Concomitent, Programul va finanța proiecte ce vor sprijini  învățământului profesional și tehnic, respectiv procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

 

7 Programe Operaționale Regionale sunt avizate după cum urmează:

POR Centru, avizat în ședința de Guvern de ieri, are un buget de în valoare de aproximativ 1,15 miliarde de euro și va următoarele obiective: creșterea competitivității întreprinderilor, sprijinirea digitalizării, mediului, creșterea mobilității urbane, finanțarea educației și turismului. Acest program va fi implementat în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

POR Nord-Est, cu o alocare de peste 1,45 miliarde euro, va finanța proiecte în domenii precum: pentru creșterea competitivității și inovației, digitalizare, mobilitate urbană, educației. Programul va fi implementat în următoarele județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

POR Sud-Est are alocate fonduri în valoare de 1,23 miliarde euro, iar investițiile finanțate vor sprijini competitivitatea, digitalizarea, mediul, reducerea emisiilor de carbon, dar și educația. Intervențiile finanțate vor fi implementate în județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea.

 

 

Sursa: MIPE

Tags: finantare nerambursabila fonduri europene proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene