Consulting

Programul Naţional Apicol 2022: fonduri de peste 6 milioane euro pentru producătorii de miere

Programul Naţional Apicol (PNA) 2022 oferă finanțare apiculturilor și pune la dispoziție o sumă de 6,08 milioane de euro.

Conform Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale scopul Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022 este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor.

În urma unei analize a hotărârii de Guvern se modifică valoarea totală a PNA de la 168.639.000 lei la 169.621.000 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 50%, respectiv 84.810.500 lei, precum și valoarea pentru anul 2022 de la 59.214.000 lei la 60.196.000 lei.

Programul Național Apicol a suferit modificări după cum urmează:

  • termenul de depunere a cererilor de intenție este la 31 mai, în loc de 30 aprilie;
  • categoria de „produse proteice solide” a fost definită, respectiv produse proteice solide care se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite, pentru clarificări și o aplicare unitară;
  • membrii formei asociative care sunt beneficiari ai serviciilor de consultanță, promovare și/sau perfecționare să nu fie furnizori de astfel de servicii în cadrul Programului, evitându-se astfel crearea de condiţii artificiale;
  • s-a abrogat art. 22 din anexa nr.2 la HG nr.339/2020, care reglementa o excepție pentru anul 2022 cu privire la termenul limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor justificative, astfel încât pentru anul 2022 termenul limită este 31 iulie 2022;
  • se reglementează posibilitatea redistribuirii sumelor neutilizate în cadrul unei acțiuni către celelalte acțiuni;
  • o serie de documente au fost eliminate, respectiv copia actului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente, precum și documentul care confirmă notificarea produselor proteice solide;
  • este posibilă depunerea copiei manualului de utilizare/a instrucțiunilor de montare și întreținere a acestor mijloace, după caz, în locul copiei cărţii tehnice;
  • în vederea decontării corecte, s-au definit produsele care intră în componența echipamentului de protecție, respectiv bluze/jachete apicole, pantaloni sau combinezoane apicole, mască apicolă si mănuși apicole, ținând cont de faptul că au prețuri diferite la facturare;
  • se reglementează sancțiunea de excludere de la plată pentru refuzul controlului la faţa locului la data comunicată, precum și pentru lipsa produselor pentru care s-a solicitat sprijin în cererea de plată.

Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) gestionează fondurile din Programul Național Apicol.

 

Sursa: Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022

Tags: afaceri bani europeni finantare nerambursabila fonduri europene Programul Naţional Apicol 2022

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene