Consulting

MIPE: PNRR 2021 – 2022, 1,85 miliarde euro avans, ținte și jaloane îndeplinite

În anul 2021, Planul Național de Redresare și Reziliență al României a reprezentat punctul de plecare în dezvoltarea arhitecturii instituționale și legislative necesare implementării acestui nou instrument financiar, atât pentru România, cât și la nivelul Uniunii Europene.

Conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în anul 2022, printre cele mai importante investiții finanțate prin PNRR care vor fi pregătite și demarate în prima parte a anului, din componenta de grant, se vor regăsi:

 • dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, centre comunitare integrate;
 • infrastructură spitalicească nouă și/sau modernizată, echipamente/dotări;
 • campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane;
 • crearea de noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile;
 • implementarea infrastructurii de cloud guvernamental;
 • asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public;
 • modernizarea secțiunilor de cale ferată aprobate și achiziție de material rulant;
 • construirea, echiparea și operaționalizarea de creșe;
 • dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate;
 • crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii aflați în risc de separare;
 • reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități;
 • creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active.

 

În ceea ce privește  componenta de împrumut, în prima parte a anului 2022 vor fi demarate investiții din următoarele categorii:

 • construcție infrastructură rutieră Sectiuni (A1, A7, A8);
 • dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca;
 • asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial;
 • extinderea sistemelor de apă și canalizare, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene;
 • construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ;
 • infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice;
 • înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, construirea de insule ecologice digitalizate, centre integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor;
 • dezvoltarea lanțului industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice;
 • reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate;
 • decolmatarea lacurilor Uzlina și Fortuna din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice;
 • achiziționarea de echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului, echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu;
 • schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliența în clădiri rezidențiale  multifamiliale și clădiri publice;
 • instrumente financiare pentru sectorul privat,
 • dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare;

MIPE, reamineste că Mecanismul de Redresare și Reziliență sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată asupra economiei și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în contextul Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea digitală, precum și creșterea economică, reziliența socială și economică și crearea de locuri de muncă.

 

 

SURSA: MIPE

 

Tags: afaceri bani europeni business consultanta finantare nerambursabila fonduri europene fonduri nerambursabile funds. finantare nerambursabila Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene