Consulting

Republica Moldova va primi asistență din partea României pentru atragerea de finanțări

În urma unui acord încheiat între Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu și Andrei Spînu, Viceprim-ministru și Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării din Republica Moldova, România va acorda expertiză în vederea atragerii și acesării de finanțări pentru susținerea integrării europene a Republicii Moldova.

Au fost prezentate oportunitățile de finanțare oferite din alte surse decât programele comune de cooperare teritorială, cum ar fi programele, mecanismele și inițiativele europene gestionate direct de Comisia Europeană, unde Republica Moldova poate fi partener.

De asemenea, Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale din Republica Moldova a subliniat domeniile prioritare în care se dorește colaborarea cu România, după cum urmează:

 • Transport;
 • Construcții;
 • Dezvoltare regională;
 • Energie și eficiență energetică;
 • Proiecte comune pe partea de infrastructură.

Pentru a demara susținerea și acordul încheiat între România și Republica Moldova s-a stabilit organizarea unor întrevederi comune la Bruxelles cu reprezentanți ai instituțiilor Europene.

Programe și proiecte de cooperare transfrontalieră între România și Republica Moldova în perioada 2014-2020:

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

 • Programul a fost aprobat oficial de Comisia Europeană în data de 17 decembrie 2015;
 • Alocarea financiară:
 • Programului i-a fost alocat un buget total de 89,8 milioane de EURO (din care 81 mil. EUR provin de la UE prin Instrumentul European de Vecinătate ENI, iar 8,1 mil. EUR reprezintă cofinanţarea asigurată de statele participante în program).
 • Obiectiv:
 • Promovarea culturii locale și a conservării patrimoniului cultural, prin dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul zonei vizate, a infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirea și combaterea problemelor de securitate și siguranță.
 • Aria eligibilă a programului a fost constituită din:
 • România – 4 județe: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați
 • Moldova – întreg teritoriul
 • Domeniile de finanţare au fost sintetizate în următoarele axe prioritare:
 • Cooperare instituţională în educaţie pentru creşterea accesului la educaţie şi a calităţii educaţiei;
 • Promovare şi suport pentru cercetare şi inovare;
 • Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric;
 • Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalieră şi a infrastructurii TIC;
 • Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate;
 • Sprijin pentru activităţi comune de prevenire a dezastrelor naturale sau provocate de om, precum şi acţiuni comune în situaţii de urgenţă;
 • Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii organizate şi cooperarea poliţienească.

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

 • Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 18 decembrie 2015;
 • Alocare financiară:
 • Bugetul total alocat pentru Programul Operațional Comun al Bazinului Mării Negre este de 49 mil. euro (ENI).
 • Ţările participante la program:
 • România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia.
 • Obiective:
 • 1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură;
 • 2 Creşterea oportunităţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi a celor conexe;
 • 1 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare în comun a mediului;
 • 2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile maritime şi riverane.

 

Sursa: MIPE

Tags: afaceri bani europeni finantare nerambursabila fonduri europene fonduri nerambursabile Moldova Republica Moldova Romania

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene