Consulting

POCU lanseaza un nou apel de proiecte: Educație nonformală în sistem outdoor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, alături de Ministerul Educației, lansează apelul de proiecte Educație nonformală în sistem outdoor.

Buget:

 • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 13.120.000 euro, din care contribuția UE este de 11.152.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 1.968.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%).
 • pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 1.920.000 euro, din care contribuția UE este de 1.536.000 euro (corespunzând unei contribuții UE de 80%), iar contribuția națională este de 384.000 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 20%).
 • Valoarea totală a unui proiect este de minimum 101.000 euro si maximum 350.000 euro.


Obiectiv:

 • Scopul lansării acestui apel este creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar și dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenție, precum și îmbunătățirea competențelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaționale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor și promovării unei școli incluzive.

„Copiii noștri se pot dezvolta complet și armonios dacă au, pe lângă materiile de la clasă, posibilitatea să se exprime prin artă, muzică, sport, sau dacă primesc îndrumare în diferite cunoștințe de care au nevoie în viață. Salut modul în care Ministerul Educației și MIPE au gândit acest apel de proiecte ce vine cu un suflu de inovare și completează ceea ce se învață acum la școală”, a transmis Secretarul de stat MIPE Csilla Hegedüs.

Sunt prevăzute, de asemenea, activități interdisciplinare pentru prevenirea și tratarea analfabetismului funcțional, activități pregătitoare pentru preșcolari și elevi care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, dar și activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin sport, artă, educație în aer liber și alte tipuri de activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilitățile de leadership. Nu lipsesc activitățile de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă sau cele care vizează creșterea stimei de sine ori educația interculturală.

Grup țintă:

 • Vor beneficia de rezultatele finanțării elevi din învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X), în special elevii din grupurile vulnerabile și elevii aparținând minorității roma, elevi din mediul rural și cei cu dezabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic. Totodată, proiectul are în vedere și dezvoltarea competențelor personalului didactic și personalului de sprijin din învățământul preuniversitar obligatoriu.

Solicitanți eligibili:

 • Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea ME);
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG.

Perioada depunere:

 • Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.

 

 

Sursa: MIPE

Tags: Educatie nonformala elevi fonduri europene fonduri nerambursabile invatamant invatamant preuniversitar POCU

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene