Consulting

MIPE anunță lansarea măsurii 4.1.1. „Investiții în activități productive”

Conform unui comunicat oficial emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate, este în proces de consolidare și va fi publicat în formă finală în aproximativ o lună.

În acest caz, după ce Ghidului solicitantului va fi aprobat în variantă finală, solicitanții vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii acestuia.

Valoarea totală alocată este de 300 milioane euro fonduri europene plus 58,3 mil. euro fonduri de la bugetul de stat.

În urma clarificărilor transmise de MIPE, valoarea minima a finanțării nerambursabile este de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 euro.

MIPE: Clarificări despre condițiile de finanțare incluse în viitorul apel:

”Obiectivul Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor, Tip de proiect: „Investiții în activități productive” îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de finanțare REACT-EU, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată, acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților în conformitate cu Regulamentul REACT EU. Acesta stabilește norme și măsuri de implementare referitoare la resursele adiționale furnizate cu titlul de Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Astfel, se vor sprijini IMM-urile afectate semnificativ de pandemia de COVID-19 și care nu au avut suficientă reziliență pentru a-și menține indicatorii economici în acest context dificil.

Procentul de minimum 20% din valoarea proiectului pentru componenta de mediu este stabilit în conformitate cu legislația europeană în domeniu și are drept scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, se vor utiliza Criteriile tehnice de examinare în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, AM POC a emis, în data de 15.09.2021 o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu. Acestea se regăsesc la următorul link: https://mfe.gov.ro/am-poc-publica-o-serie-de-clarificari-cu-privire-la-criteriile-tehnice-de-examinare-pentru-a-determina-conditiile-in-care-o-activitate-economica-se-califica-drept-activitate-care-contribuie-in-mod-sub/. ”

 

 

SURSA: MIPE

Tags: finantare nerambursabila fonduri europene fonduri nerambursabile granturi investitii masura 3 POC 4.1.1 sprijin financiar sprijin nerambursabil

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene