Consulting

Submăsura 6.3 – Fonduri nerambursabile pentru fermele mici, începând cu 27 septembrie scade punctajul pentru acceptarea cererilor de finanțare

Conform datelor înregistrate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), până la momentul actual în cadrul Submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, au fost depuse 527 de cereri pentru zona montană și 359 de cereri pentru restul zonelor. Foarte important pentru solicitanții interesați este că din 27 septembrie 2021, punctajul pentru acceptarea cererilor de finanțare se diminuează la jumătate.

În acest sens, începând cu data de 27 septembrie până la data de 26 octombrie, pragul de calitate pentru submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” va fi de 35 de puncte comparativ cu pragul de 60 de puncte acceptat actual. Astfel, Submăsura 6.3 pentru fermele mici, în valoare de 15.000 de euro/fermier va putea fi accesată de mai mulți fermieri mici.

Reamintim că submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” a fost deschisă începând cu data de 27 august 2021, iar sesiunea de depunere a proiectelor se va finaliza la data de 26 noiembrie 2021, ora: 15:59.

Plafonul aordat pentru Submăsura 6.3 pentru sector zona montană este de 39.150.000 euro, iar pentru zona normală inclusiv ITI este de 91.350.000 euro.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Formele de organizare acceptate pentru depunerea cererilor de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare sunt următoarele:

 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare:
 • ca persoană fizică autorizată;
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
 • ca întreprindere familială;
 • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
 • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

CONDIȚII MINIME:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 clase;
 • să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;
 • În cadrul unei familii (soț/ soție), doar unul dintre membri poate beneficia de sprijin, indiferent de forma de organizare a membrilor familiei aferentă accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene