Consulting

IMM-urile din România pot accesa fonduri între 50.000 și 200.000 euro prin Granturile Norvegiene pentru „Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă”

Conform unui comunicat transmis în data de 3 septembrie de Innovation Norway a fost anunțată lansarea apelului „Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă” – SGS, prin care IMM-urile și ONG-urile, inclusiv întreprinderile sociale cu activități economice, stabilite ca persoană juridică în România pot accesa între 50.000 și 200.000 euro per proiect.

 

Perioadă depunere:

 • Termenul limită pentru depunerea cererilor este 3 decembrie 2021, ora 14:00.

Obiectiv:

Apelul are ca obiectiv principal sprijinirea proiectelor care vor dezvolta și implementa activități pentru producerea de energie/electricitate din surse de energie regenerabilă (RES) în unul sau mai multe dintre domeniile:

 • Hidroenergie
 • Energie geotermală
 • Energie regenerabilă din alte surse

 

Activități eligibile:

Hidroenergie

 • renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici sau mari, pentru a crește capacitatea de producere a energiei și eficiența producției;
 • construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP) (<10 MW capacitate instalată);
 • activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea hidroenergetică, ca activitate secundară într-un proiect;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, furnizate de furnizorul echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Energie geotermală

 • dezvoltarea și investițiile în energia geotermală care furnizează clădiri publice, clădiri de birouri, centre comerciale, situri industriale și clădiri și case private ca beneficiari finali;
 • activități de creștere a capacității de producție a energiei geotermale;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, asigurată de furnizorul echipamente, ca parte integrantă a unui proiect de investiții;
 • reînnoirea / renovarea sistemului de distribuție geotermală (activitate secundară).

Energie regenerabilă din alte surse

 • proiecte care utilizează substraturi bio-bazate (gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol, deșeuri sacrificate, energetice culturi, deșeuri lemnoase etc.) pentru producerea de energie electrică și încălzire/răcire în comunitățile locale;
 • dezvoltarea și investițiile în instalații industriale private pentru proiecte de deșeuri în energie;
 • energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și producția de electricitate pentru consumul propriu al solicitantului;
 • instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul de echipamente, ca parte integrantă a unui proiect de investiții.

Criterii de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să fi fost stabilit de cel puțin 3 ani la data limită a prezentului apel.

Parteneri eligibili:

 • Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau în România. Partenerul trebuie să fi fost stabilit timp de cel puțin 1 an la data limită a prezentului apel. Nu este obligatoriu, dar vor avea șanse mai mari firmele care aplică împreună cu entități din Norvegia, Islanda sau Liechenstein.

 

Toate proiectele din cadrul apelurilor pe energie regenerabilă trebuie sa includă ca indicatori de rezultat final o reducere preconizată anuală a emisiilor de CO2 (în tone CO2 echivalent/an) și o anumită cantitate de energie produsă din surse geotermale sau alte surse  regenerabile,  inclusiv  energie  eoliană,  solară, biomasă/biogaz.

Criterii de selecție

 • Relevanță
 • Viabilitate și fezabilitate tehnică
 • Nivel de inovare
 • Releasing effect
 • Factori interni
 • Capacitatea financiară și riscul operațional
 • Estimări și finanțare a costurilor
 • Statutul DPI (drepturi de proprietate intelectuală)
 • Rentabilitatea proiectului
 • Bune practici comerciale
 • Riscurile proiectului
 • Durabilitate
 • Calitatea parteneriatului (dacă este cazul)
 • Probleme transversale
 • Impactul socio-economic

 

 

Sursa: Innovation Norway

 


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene