Consulting

Consultare publică pentru suplimentarea bugetului privind submăsurile 6.2 și 6.4 – PNDR – Activități Neagricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publciat în consultare publică un proiect de Ordin de ministru pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”.

Conform ordinului, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) sunt vizate Submăsurile 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”. Conform proiectului de ordin, modificările vizează categorii precum „obiectivele schemei”,  „principiile de selecție pentru sm 6.2 și 6.4” și „tipuri de cheltuieli eligibile”.

De asemenea, este vizată suplimentarea bugetului alocat schemei de la 294.309.090 euro (potrivit ordinului nr. 1731/2015) la 428.027.422 euro, suma reprezentând contribuția publică. O data cu suplimentarea bugetului se propune modificarea și articolului referitor la numărul estimat al beneficiarilor de sprijin, respectiv pentru submăsura Submăsura 6.2 se modifică de la 1936 de solicitanți la 2.692 iar pentru Submăsura 6.4 de la 974 la 1.332.

Potrivit Ordinului MADR, obiectivele schemei sunt următoarele:

  • diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale sm 6.2 şi 6.4;
  • încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale și de producție;
  • digitalizarea activităților din mediul rural;
  • încurajarea acțiunilor de protecție a mediului
  • absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;
  • eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Conform calendarului lansat de AFIR, lansarea celor doua submăsuri este estimată în decursul acestei luni.

Se pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării (n.r 10 septembrie 2021) pe adresa de e-mail: leader@madr.ro.

Sursa: MADR

Tags: activitati neagricole finantare nerambursabila finantari fonduri europene fonduri nerambursabile PNDR sprijin financiar submasura 6.2 submasura 6.4

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene