Consulting

MIPE: consultare publică a Ghidului solicitantului pentru acordarea de materiale școlare

În data de 26 august 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a relansat în consultare publică „Ghidul solicitantului pentru Acordarea de materiale școlare – rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii”.

Obiectiv:

 • Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat acestora, precum și a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură.

Alocare Financiară:

 • Valoarea maximă eligibilă a proiectului este 44.000.000,00 euro, , aproximativ 215 milioane lei și urmează să acopere materiale școlare pentru 400.000 de elevi, în anul școlar 2021-2022.
 • Valoarea cofinanțării proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant, adică, în acest caz, 85% cofinanțare UE și 15% contribuția beneficiarului.
 • Potrivit propunerii, sprijinul financiar va consta în tichete sociale cu o valoare nominală de 500 lei/an/elev acoperă achiziția de:
 1. materiale școlare;
 2. rechizite;
 3. vestimentație necesare frecventării școlii.

Solicitant eligibil:

 • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate.

Parteneri eligibili:

 • Organizațiile partenere se încadrează în următoarele tipuri de organizații cu personalitate juridică, în acord cu prevederile art. 2 pct. (3) al Regulamentului 223/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 lit. (e) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările și completările ulterioare:
 • Ministerul Educației;
 • Unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial;
 • Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

 

Observațiile şi sugestiile Ghidului aflat în consultare publică pot fi transmise până la data de 6 septembrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

 

 

 

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene