Consulting

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos la concurs 21 de posturi de conducere și execuție

În data de 11 august 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis faptul că, la începutul lunii septembrie 2021 se vor organiza concursuri de ocupare a mai multor funcții publice de conducere și execuție din cadrul structurilor din aparatul propriu al ministerului.

Astfel, posturile vacante sunt următoarele:

 • director general la Direcția generală programare și coordonare sistem (DGPCS), Direcția generală management mecanism de redresare și reziliență (PNRR), Direcția generală asistență tehnică programe europene (DGATPE);
 • director la Direcția de analiză și programare – DGPCS;
 • director la Direcția de evaluare impact și dezvoltare proiecte majore – DGPCS;
 • director la Direcția implementare POAD, director la DRI Galați – DGPEIM;
 • director la Direcția achiziții publice – DGAPSI;
 • șef serviciu la Serviciul monitorizare tehnică a stadiului de realizarea a proiectelor/reformelor, Serviciul evaluare și selecție, Serviciul programare și gestionare plan, Serviciul prevenție din cadrul Direcției generale management mecanism de redresare și reziliență (PNRR);
 • șef serviciu la Serviciul programare CEE și asistență IFI – DGPCS;
 • șef serviciu la Serviciul constatare nereguli și antifraudă – DGPECU;
 • șef serviciu la Serviciul evaluare și contractare proiecte – DGPEIM;
 • șef serviciu la Serviciul relația cu Parlamentul – DGJRP;
 • șef birou la Biroul Corp control și implementare strategie anticorupție;
 • 4 funcții publice de execuție din cadrul Direcției de comunicare – DGITDS.

 

Conform comunicatului emis de MIPE, în ceea ce privește activitatea, aceasta se va desfășura în domenii precum:

 • programarea fondurilor europene;
 • coordonarea activității de negociere și gestionare a cadrului și mecanismelor de implementare și control al Planului Național de Redresare și Reziliență;
 • gestionarea programelor operaționale Asistență Tehnică;
 • implementarea politicilor menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD);
 • evaluare și contractare proiecte POIM;
 • control, constatare nereguli și antifraudă, achiziții publice, relația cu Parlamentul;
 • comunicare și relații publice.

 

Concursurile vor avea loc în data de 9 septembrie, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 30 august 2021.

 

Selecția candidaților se va realiza în trei etape, analiza și selecția dosarelor, o probă scrisă și un interviu în care vor fi analizate, printre altele, comportamentul candidaților în situațiile de criză, capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional și capacitatea managerială, creativitatea, rezistența la condiții de stres, abilitățile de relaționare și comunicare, conform comunicatului.

Vor fi testate, de asemenea, cunoștințele de limbă străină și operare pe calculator, iar subiectele la proba scrisă vor testa capacitatea de analiză și sinteză, modul de rezolvare a unor probleme practice, identificarea de soluții etc.

Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene