Consulting

Programul Operational pentru Pescuit – Măsura I.9 – Încetarea temporară a activităților de pescuit

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a lansat ieri, 13 ianuarie 2021, varianta consultativă pentru Ghidul pentru Măsura I.9 – Încetarea temporară a activităților de pescuit.

Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020 reprezintă un program care și-a propus să creeze condiţiile necesare redresării economice,generării creşterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii şi afacerilor maritime

Măsura I.9 se înscrie în obiectivul specific 4 Sporirea competitivităţii și a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă sau de lucru, al Priorității uniunii nr. 1 Promovarea pescuitului sustenabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, din cadrul POPAM.

 

BENEFICIARI

 • Solicitanții eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul acestei măsuri sunt operatori economici care dețin în exploatare amenajări de acvacultură și care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de pește din producția proprie din cauza epidemiei de Covid-19 într-o anumită perioadă de referință, în cursul anului 2020, raportată la media valorilor vânzărilor obținute în aceeași perioadă din anii 2017, 2018, 2019.

 

BUGET:

 • Valoarea reducerii temporare a vânzărilor se calculează prin scăderea valorii vânzărilor realizate în perioada de referință în anul 2020 din media valorii veniturilor obținute în perioada de referință în anii 2017, 2018 și 2019.
 • Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunțul de lansare a apelului. Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25%

 

CONDITII ELIGIBILITATE

 • Solicitantul desfășoară în mod legal activitate în domeniul acvaculturii și deține în exploatare amenajări piscicole care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de pește din producția proprie, ca urmare a epidemiei de COVID-19;
 • Solicitantul nu se află în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, reorganizare, fuziune;
 • Solicitantul nu a fost declarat vinovat cu privire la fraudarea fondurilor europene sau naționale în baza unei hotărâri definitive și irevocabile emisă de o instanță de judecată;
 • Solicitantul nu se află în situațiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
 • amenajarea piscicolă care a înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de pește din producția proprie se află pe teritoriul României;
 • Reducerea temporară a vânzărilor de pește din producția proprie este cauzată de epidemia de COVID-19;
 • vânzările de pește din producția proprie pot proveni inclusiv din activități de pescuit recreativ;
 • compensațiile solicitate se încadrează în perioada de referință, în anul 2020.

 

 

Sursa: AM POPAM

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consultanta consulting finantare nerambursabila fonduri europene funds granturi investitii pescuit proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene