Consulting

NOI FONDURI EUROPENE: 25.000 EURO pentru tinerii șomeri!

AM POCU a anunțat în data de 26 noiembrie 2020, lansarea apelurilor care vizează tinerii șomeri, alocări pentru viitorul profesional cu ajutorul programului NEETs ”Viitor pentru tineri (I) – Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor din regiunile Centru, Nord Est, Nord Vest, Vest și București-Ilfov.

 

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 26 noiembrie 2020, ora 16:00 – 26 februarie 2021, ora 16:00.

Bugetele disponibile pentru aceste linii de finanțare sunt:

 • Bugetul total, de 100 de milioane de euro, este împărțit în 2 apeluri distincte și acoperă toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, inclusiv București-Ilfov.
 • 000.000 euro pentru „Viitor pentru tinerii NEETs I”
 • 000.000 euro pentru „Viitor pentru tinerii NEETs II” (din care 48.000.000 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate vizate și 2.000.000 euro pentru București-Ilfov)
 • Din cei 100 de milioane de euro, 40 de milioane de euro sunt alocați schemei de minimis, din care se vor împărți micro-granturi de câte 25.000 de euro tinerilor NEETs care vor fi selectați. Diferența de 60 de milioane de euro vor fi disponibili pentru salariile echipelor care vor derula proiectele mari din partea administratorilor de grant, cursuri, practică și alte activități.

 

Solicitanți/parteneri eligibili:

 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale;
 • Organizații sindicale;
 • Organizații patronale;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret;
 • Camere de Comerț și Industrie;
 • Serviciul Public de Ocupare (inclusiv unitățile din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/în coordonare;
 • Asociații de întreprinderi.

 

Activități eligibile:

 • Informare și promovare în rândul tinerilor,
 • Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), precum și organizarea și derularea de programe de formare profesională altele decât cursurile de formare profesionale autorizate (inclusiv cursuri de formare profesională recunoscute la nivel de întreprindere);
 • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării
 • Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu.

 

Condiții pentru tinerii NEET:

 • Să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani. Ca să-și poată deschide firma, tănărul respectiv trebuie să aibă deja 18 ani împliniți.
 • Să fie înregistrat și profilat de Serviciul Public de Ocupare (SPO), adică agenția județeană de ocupare a forței de muncă.
 • Să fie tineri NEETs din categoria celor ușor ocupabili, adică să aibă o calificare profesională. De exemplu, aici pot să intre tinerii care au terminat o facultate, dar nu au reușit să se angajeze.
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect.
 • Vor fi sprijiniți preponderent tinerii de etnie romă și cei din mediul rural (dar nu neapărat).
 • Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite.
 • Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni.
 • Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

 

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • Tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
 • Tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri.

 

Cheltuieli eligibile

 • Salarii;
 • Deplasări;
 • Achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;
 • Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor;
 • Închiriere de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
 • Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);
 • Utilități aferente funcționării întreprinderilor;
 • Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor;
 • Publicitate.
Tags: afaceri bani europeni business consiliere consultanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene