Consulting

Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

Antreprenorii sociali din mediul rural din România vor putea obține finanțări nerambursabile pentru înființarea de societăți agricole și alte forme de întreprinderi sociale la sate, în cadrul unor viitoare proiecte europene pentru care abia  a început sesiunea de depunere a documentațiilor.

 

Obiectiv

Măsura este prevazută în cadrul unei linii de finanțare din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, și urmărește dezvoltarea serviciilor locale, angajarea persoanelor din grupurile vurnerabile, dar și combaterea saraciei în mediul rural.

 

Beneficiari

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
 • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

 

Buget

 • Suma totală acordată este în valoare de 30 de milioane de euro pe toată țara (din care 21 milioane euro din fonduri UE și 9 milioane de la bugetul de stat).
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3 milioane euro, iar pentru înființarea de întreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar va fi cuprinsă între 40.000 – 200.000 euro pentru fiecare întreprindere.
 • Banii vor fi disponibili în mediul rural, în aproape toată țara, în afară de regiunea București-Ilfov.

 

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • Tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
 • Tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

 

Activități Eligibile

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale;
 • Etapa III de implementare – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.

 

Cheltuieli Eligibile:

 • Salarii
 • Deplasări
 • Achiziții de servicii specializate,
 • Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor,
 • Închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri.
 • Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile).
 • Utilități aferente funcționării întreprinderilor.
 • Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor.
 • Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării întreprinderilor.
 • Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor.
 • Informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor.

 

Proiectele pot fi depuse în perioada 25 septembrie, ora 16.00 – 15 decembrie, ora 16.00.

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene