Consulting

IMM-uri – Granturi pentru reconversia economicăIMM-uri – Granturi pentru reconversia economică

Granturi de sprijin pentru investiții acordate IMM-urilor

 

I. Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia economică a activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

 • Extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
 • Realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 • Reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

 

II. Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

 

      III. Valoarea grantului: 50.000 euro – 200.000 euroCofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.
Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

 

  IV. Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat (cu excepția producției non-agricole) includ:

 • Industria alimentară;
 • Industria auto;
 • Energie și echipamente de eficiență energetică;
 • Turism;
 • Construcții, materiale de construcții;
 • Servicii de transport;
 • Servicii de reparații și întreținere;
 • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • Confecții metalice/lemn;
 • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • Confecții textile/pielărie;
 • Industria farmaceutică și echipamente medicale;
 • Servicii de educație: creșe, grădinițe;
 • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale;
 • Industrii creative, inclusive din domeniul culturii;
 • Comerț.

       V. Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor]

 

      VI. Condiții de acordare:

 • Activitate operațională de minim 1 an;
 • Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;
 • Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Cofinanțare de minim 15% din valoarea proiectului, iar pentru regiunea București – Ilfov, minim 30%
 • Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat
 • Să nu aibă obligații restante la buget.

VII. Categorii de cheltuieli finanțate:
Art.23
(1) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusive IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

(2) Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit. a) și c).

(3) Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și cât și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

(4) Beneficiarii de granturi pentru investiții productive din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa; b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora; c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

 

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene