Consulting

Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică pentru IMM-uri

Obiectiv:

Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie. Valoarea schemei este de 550.000.000 – 415.870.000 euro din fonduri externe nerambursabile, 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.740.000 euro cofinanțare proprie asigurată de beneficiarii finanțării.

 

Valoarea grantului:
 50.000 euro – 200.000 euro

Cofinanțare:
 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie. Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

Domenii orientative de investiții în producție (cu excepția producției non-agricole): Industrie alimentară; Industria auto; Energie și echipamente de eficiență energetică; Turism; Construcții, materiale de construcții; Servicii de transport; Servicii de reparații și întreținere; Servicii de îngrijire și întreținere corporală; Confecții metalice/lemn; Confecții textile/ pielărie; Industria farmaceutică și echipamente medicale; Servicii de educație: creșe, grădinițe; Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale; Industrii creative; Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, dotări pentru organizarea de evenimente; Tehnologia informației și inteligență artificială; Nanotehnologii și tehnologii de vârf; Echipamente, utilaje, tehnologii producție.

Beneficiari: 

IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor VI. Condiții de acordare: Activitate operațională de minim 1 an; Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financi
are; Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului; Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;

Cofinanțare

Minim 15% din valoarea proiectului; Să nu aibă obligații restante la buget.

 

Categorii de cheltuieli finanțate: 

Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, cheltuieli cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța, și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de servicii. Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectatE.

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene