Consulting

Noi reglementări aduse schemei de ajutor de stat, sprijin acordat IMM-urilor.

Noi reglementări aduse schemei de ajutor de stat, sprijin acordat IMM-urilor.

 

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților. Schema de ajutor de stat a fost publicată pe 11 septembrie 2020, în Monitorul Oficial.

Formele de sprijin aferente Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020 se referă la:

 • Măsura numărul 1 – microgranturi IMM din fonduri nerambursabile externe sub formă de sumă forfetară.  Buget acordat 2000 Euro, beneficiarii sunt IMM-urile fără angajați;
 • Măsura numarul 2– granturi pentru capitalul de lucru acordate atât sub formă forfetară, cât și în procent din cifra de afaceri. Până la 150.000 euro;
 • Măsura numarul 3– granturi pentru investiții productive acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Între 50.000 și 200.000 euro.

Schema de ajutor de stat preia în mare parte conținutul OUG 130, însă aceasta conține și o serie de informații noi, relevante pentru potențialii beneficiari.

 • beneficiarii microgranturilor (măsura 1) și granturilor pentru capital de lucru (măsura 2) pot accesa și granturile de investiții (măsura 3).
 • beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.

 

De asemenea, sunt prezentate informații despre conținutul orientativ al dosarului ce ar urma să fie depus în vederea obținerii finanțării pe cele 3 măsuri de sprijin:

 • Documentația juridică a beneficiarului (după caz, act constitutiv, certificat de înregistrare la ONRC),
 • Documentația financiară (bilanțul depus pentru anul 2019 și ultima balanță de verificare încheiată la data depunerii cererii/declarația unică în cazul PFA),
 • Documentația tehnică în cazul investițiilor în activități productive, respectiv plan de afaceri în format simplificat.

 

 • Două declarații de propria răspundere (privind faptul că nu este în dificultate la 31.12.2019, nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile, privind încadrarea în categoria de IMM și alte aspecte),
 • Dovada cofinanțării pentru măsurile 2 și 3 (capital de lucru și investiții).

 

Așadar, conform schemei de ajutor de stat publicate, dovada existenței contribuției proprii din partea beneficiarului ar trebui făcută la momentul depunerii cererii de finanțare.

 

Proiectul de lege privind aprobarea OUG 130 se află în Parlament, forma adoptată de Senat la începutul lunii septembrie conținând modificări semnificative față de varianta publicată în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență. Printre acestea, coduri CAEN suplimentare pe fiecare dintre cele 3 măsuri și criterii modificate de punctare pentru granturile de investiții.

 

Criteriile de evaluare adoptate de Senat privesc:

 • apartenența domeniului de activitate la soldul balanței comerciale,
 • numărul de anagajați la momentul depunerii proiectului,
 • previziunile economico-financiare urmare a implementării investiției,
 • capacitatea economico-financiară a solicitantului în 2019,
 • contribuția investiției la îndeplinirea obiectivelor secundare (ex. eficiență energetică, managementul deșeurilor).

 

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene