Consulting

Consultări publice prinvind viitoarele Programe Operaționale pentru perioada 2021-2027

Conform unui comunicat de presă al MFE, săptămâna aceasta s-a incheiat seria consultărilor publice referitoare la viitoarele programe operaționale, dezbaterile au avut loc prin videoconferinta la sediul  Ministerului Fondurilor Europene. Peste 100 de persoane au participat la consultarea privind Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) și mai mult de 50 de persoane la Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ).

 

Astfel, Dl. Adrian Mariciuc, secretar de stat în cadrul MFE a prezentat cele doua proiecte, punând accent asupra obiectivelor lor.

                 I – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă se încadrează în Obiectivul de Politică 2 (OP 2), ce are o alocare de aproximativ 8,2 miliarde euro (7,135 miliarde euro din FEDR + 1,087 miliarde euro din FC).
                 PODD va avea o alocare de 4,62 miliarde euro (3,05 miliarde euro – FEDR, 837 milioane euro – FC și 692 milioane euro – Bugetul de stat).

Cu patru axe prioritare, PODD se va concentra pe:

  • Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare – 470 milioane euro (400 milioane fonduri europene + 70 milioane Bugetul de stat);
  • Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară – 3,491 miliarde euro (2,967 miliarde euro fonduri europene + 523 milioane euro Bugetul de stat);
  • Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remedierea siturilor contaminate – 194 milioane euro (165 milioane euro fonduri europene + 29 milioane euro Bugetul de stat);
  • Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor – 458 milioane euro (390 milioane euro fonduri europene + 68 milioane euro Bugetul de Stat).

Principalele domenii care urmează să fie finanțate prin PODD sunt eficiența energetică, apa și apa uzată, managementul deșeurilor, biodiversitatea, calitatea aerului, managementul riscurilor.

 

             II- Programul Operațional Tranziție Justă ( POTJ) va avea o alocare de 2,030 miliarde euro (766 milioane euro din Fondul de Tranziție Justă, 1 miliard euro din Next Generation EU și 265 milioane euro din Bugetul de stat).

 

              POTJ reprezintă o noutate, tipurile de finanțări pe care le prevede neavând corespondență în celelalte două perioade de programare – 2007-2013, respectiv 2014-2020.  Acesta va sprijini investițiile în teritoriile afectate de efectele negative ale tranziției, cu accent pe regiunile carbonifere, dar și pe alte regiuni intens industrializate. POTJ este un program care pune accent pe nivelul local, de aceea șase județe vor primi finanțare prin intermediul acestuia: Hunedoara, Gorj, Prahova, Galați, Dolj și Mureș.

Acest program operațional se va concentra pe următoarele axe prioritare:

  • O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării – facilitarea creării unor de incubatoare de afaceri, crearea de noi întreprinderi, cercetare și inovare, transfer de tehnologii avansate, investiții productive în IMM-uri, digitalizare;
  • O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru o energie curată cu emisii reduse – tehnologii pentru energie verde, parcuri fotovoltaice, ferme eoliene, creșterea eficienței energetice;
  • O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare– regenerare și decontaminare, restaurare și conversie, scheme de gestionare a deșeurilor, reciclare;
  • O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă – perfecționarea lucrătorilor, calificare și recalificare în sectoarele verzi ale economiei, Pension Bridging, incluziune activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Sursa: MFE

Tags: afaceri bani europeni business consiliere consulntanta consulting fonduri europene funds. finantare nerambursabila granturi investitii proiecte europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene