Consulting

Au fost lansate 3 apeluri privind creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Apelurile sunt organizate în cadrul Priorității 1 din Programul Regional Nord Vest – în cadrul Obiectivului de Politica 1 al UE, O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale. Astfel, prin Intervenția 131.B, C, D, se oferă sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, în sensul de investiții în active fixe corporale și necorporale pentru producerea de bunuri și servicii, contribuind, astfel, la creșterea brută de capital și la crearea și menținerea locurilor de muncă.

  • 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, lansare 25 Septembrie 2023, ora 10:00;
  • 131.C – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii, lansare  19 Septembrie 2023, ora 10:00;
  • 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate, lansare  21 Septembrie 2023, ora 10:00.

 Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

  • Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș.
  • Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:
  •  Minimum 200.000 Euro Acțiunile 131 C, D și 250.00 Euro Acțiunea 131 B.
  •  Maximum 1.500.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

  • Societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest.

Obiectiv:

  • Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investitii productive;
  • Îmbunătățirea competitivității economice prin inovare și creșterea productivității muncii în cadrul IMM-urilor, prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiții. În acest sens se au în vedere IMM-urile interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței.

 

 

sursa: ADR NORD VEST

Tags: ajutor financiar apel de proiecte bani bani europeni finantare finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene fonduri guvernamentale fonduri nerambursabile funds. finantare nerambursabila ministerul finanțelor proiecte europene sprijin financiar

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene